Klantenservice

Retourneren & Garantie

Elke bestelling die de deur uitgaat wordt door ons uitvoerig gecontroleerd. Wij doen daarnaast ons uiterste best om onze producten in de best mogelijke staat bij je af te leveren. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat. Op deze pagina lees je meer over het retourneren van producten en garanties.

Controleer na ontvangst altijd je bestelling. Heb je te veel besteld of is de bestelling niet compleet? Wij vragen je het gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken. Dan gaan we samen kijken naar een oplossing. Houd je bestelnummer bij de hand wanneer je contact met ons opneemt.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Lees voor meer informatie ook onze Algemene Voorwaarden.

Vegetatie retourneren

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat je bij levering de exact benodigde hoeveelheid vegetatie krijgt. En dat de kwaliteit van de planten / stekken / Sedummatten is zoals je mag verwachten.

Hoewel Sedummatten erg sterk zijn, moeten ze niet te lang opgerold blijven liggen. Daarom is het belangrijk dat je het Sedum na ontvangst z.s.m. op je dak installeert. Doe je dit niet, dan zullen de plantjes bederven. Om die reden is het niet mogelijk om vegetatie retour te sturen.

Voorwaarden voor retour

Alle producten die niet kunnen bederven of niet biologisch zijn kun je aan ons retourneren. Dit geldt ook voor de materialen in onze kant & klaar systemen.

Producten moeten compleet, met originele verpakking als dat redelijkerwijs mogelijk is, worden geretourneerd. We vragen je voorzichtig om te gaan met de producten, mocht er schade zijn ontstaan, dan ben je zelf mogelijk aansprakelijk voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan
De kosten voor retourzending zijn voor jouw eigen rekening.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

Terugbetaling na retour

Is je retour goedgekeurd en verwerkt? Dan storten wij zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 14 dagen – het betreffende bedrag terug op jouw bankrekeningnummer. Je wordt terugbetaalt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de aankoop hebt gedaan.

Garantie

Sedumatten en Sedumcassettes

Onze Sedumproducten zijn van de hoogste kwaliteit en komen van gespecialiseerde sedumkwekers. De planten zijn sterk en creëren een prachtig stukje natuur.

Wij garanderen dat onze Sedummatten en Sedumcassettes bij levering altijd voor minimaal 80% begroeid zijn. Daarnaast garanderen we dat de door ons geleverde producten geschikt zijn voor hetgeen ze zijn bedoeld. Bij levering ontvang je van ons een uitgebreide handleiding, met hierin alle informatie voor het goed aanleggen van je groendak.

Omdat Sedum een natuurproduct is dat onderhoud vraagt en je de aanleg zelf uitvoert, kunnen wij na levering geen verdere garantie op de Sedumproducten geven. Je mag ons uiteraard altijd benaderen voor vragen of wanneer je problemen ervaart met je groene dak.

Retourneren overige materialen

Als consument heb je het recht om – binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen – bepaalde aankopen zonder opgaaf van reden ongedaan te maken (herroepingsrecht). Onze Sedummatten, Sedumcasettes, plugplanten, stekken en zaden zijn uitgezonderd. Overige producten en materialen kun je binnen 14 dagen na ontvangst retourneren.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@greenroofshop.nl

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres
Green Roof Shop
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade

Je bent zelf aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Waardevermindering die is ontstaan verrekenen we met het terug te storten bedrag. Graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Voor teruggave van het volledige aankoopbedrag is het noodzakelijk dat alleen onbeschadigde artikelen geretourneerd worden.

TERUGBETALINGSTERMIJN
Wij betalen het gehele aankoopbedrag (exclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd. De terugbetaling is hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk).

VERZENDKOSTEN RETOURZENDING
De kosten voor retourzending zijn voor jouw eigen rekening

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  1. Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

  1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

  1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  2. [Naam consumenten(en)]
  3. [Adres consument(en)]
  4. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  5. [Datum]

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.