Leveringsvoorwaarden Vegetatie

Vegetatiematten

De levering wordt meestal uitgevoerd door een transportbedrijf. De vegetatiematten zijn bederfelijke waren. Gebreken in de levering, bijv. door te hoge temperaturen of beschadigingen, moeten onmiddellijk in aanwezigheid van de chauffeur worden gemeld. Latere meldingen van defecten kunnen niet worden herkend. Elk verlies van het vulmateriaal/substraat door het laden van het veld op de pallets is toegestaan en betreft geen defect. De goederen moeten onmiddellijk na het lossen en zonder vertraging worden verplaatst.

Vegetatiematten mogen niet op pallets worden bewaard. Indien de plaatsing niet binnen 12 uur mogelijk is, is het aan te bevelen om de vegetatiematten op een geschikte opslagplaats uit te leggen. De opslaglocatie moet droog, licht en zo koel mogelijk zijn. De vegetatiematten moeten worden bewaterd nadat ze zijn uitgerold/uitgevouwen. In deze toestand kunnen de vegetatiematten nog 48 uur worden opgeslagen. Vegetatiematten zijn drukgevoelig en moeten tijdens het leggen worden beschermd tegen onnodige belasting. Zorg altijd voor voldoende water, zeker tijdens de groeifase. Neem altijd de informatie in de betreffende technische specificatie in acht.

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat zowel lage als hoge temperaturen het oogstproces en het transport van vegetatiematten kunnen beïnvloeden. Het kan daarom voorkomen dat beschikbaarheid en levertijden aangepast moeten worden aan de weersomstandigheden.

Plugplanten

De levering wordt meestal uitgevoerd door een transportbedrijf, voor kleine hoeveelheden maken we gebruik van een pakketdienst. Plugplanten, zoals Sedum en vaste planten, zijn bederfelijke waren. Gebreken in de levering, bijv. door te hoge temperaturen of beschadigingen, moeten onmiddellijk in aanwezigheid van de chauffeur worden gemeld. Latere meldingen van defecten kunnen niet worden herkend. Plugplanten worden geleverd in een pakket of op pallets in geschikte plantenbakken. Verpakkingen dienen direct na ontvangst te worden geopend en de planten dienen uit de verpakking te worden gehaald. Plugplanten zijn, mits op de juiste manier opgeslagen, ca. 10 dagen houdbaar zonder kwaliteitsverlies. De opslaglocatie moet droog en licht zijn, maar zonder direct zonlicht en zo koel mogelijk (maximaal 25 ° C). Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de planten regelmatig, ongeveer om de twee dagen, water krijgen en dat het vochtgehalte van de plugplanten hierop wordt gecontroleerd. Na plaatsing conform de plaatsingsinstructie dient er altijd voor gezorgd te worden dat er voldoende water gegeven wordt, zeker tijdens de groeifase.

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat zowel lage als hoge temperaturen het oogstproces en het transport van plugplanten kunnen beïnvloeden. Het kan daarom voorkomen dat beschikbaarheid en levertijden aangepast moeten worden aan de weersomstandigheden.

Sedumstekken

De levering wordt meestal uitgevoerd door een transportbedrijf, voor kleine hoeveelheden maken we gebruik van een pakketdienst. Sedumstekken zijn bederfelijke waren. Gebreken in de levering, bijv. door te hoge temperaturen of beschadigingen, moeten onmiddellijk in aanwezigheid van de chauffeur worden gemeld. Latere meldingen van defecten kunnen niet worden herkend. De levering vindt plaats in een pakket of op pallets in geschikte, ademende zakken. Verpakkingen dienen direct na ontvangst geopend te worden en de stekken dienen uit de verpakking gehaald te worden. Sedumstekken zijn, mits correct bewaard, ca. 5 dagen houdbaar zonder kwaliteitsverlies. De opslaglocatie moet droog en licht zijn, maar zonder direct zonlicht en zo koel mogelijk (maximaal 18 ° C). De stekken moeten plat uitgespreid worden (ongeveer 1-2 cm hoog). Zie dienen eenmaal per dag gecontroleerd en gedraaid te worden. Sedumstekken kunnen zonder schade ongeveer 30% van hun gewicht verliezen. Direct voor de geplande toepassing kunnen de Sedumstekken worden bewaterd zodat ze weer water opnemen. Na plaatsing conform de plaatsingsinstructie dient er altijd voor gezorgd te worden dat er voldoende water gegeven wordt, zeker tijdens de groeifase.

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat zowel lage als hoge temperaturen het oogstproces en het transport van Sedumstekken kunnen beïnvloeden. Het kan daarom voorkomen dat beschikbaarheid en levertijden aangepast moeten worden aan de weersomstandigheden.